+90 (216) 449 98 05 vakif@kuraldisi.org

Faaliyet Alanlarımız

Kuraldışı TV aracılığıyla bireysel gelişim kavramını internetin erişebildiği her yere ulaştırarak bireylerin ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak,

Kuraldışı Eğitim ve Danışmanlık tarafından yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilen YAŞAM OKULU® eğitimlerinin çocuklara yönelik versiyonlarını gerçekleştirerek çocuklarımızın temel eğitimlerinin yanı sıra özgüvenlerini ve özsaygılarını geliştirmelerine destek olmak,

Çocuklarımızın özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmelerine, kendi rotasını çizebilen, inisiyatif alabilen, çevreye duyarlı, bütüne katkısı olan, güçlü ve empati yetileri yüksek bireyler olmalarına katalizör olabilecek donanıma ve idealizme sahip öğretmenleri ve Türkiye’yi dolaşacak gönüllü eğitmenleri yetiştirmek.

Biz bir eğitim vakfıyız ve faaliyetlerimize Kuraldışı TV aracılığıyla bireylerin gelişimine katkıda bulunarak ve imkanları kısıtlı olan çocuklarımıza karşılıksız maddi burslar sağlayarak başladık.

Bununla birlikte uzun vadeli hedefimizi anaokulundan üniversiteye kadar uzanan ve müfredatı çocuklarımızın özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmelerine, kendi rotasını çizebilen, inisiyatif alabilen, çevreye duyarlı, bütüne katkısı olan, güçlü ve empati yetileri yüksek bireyler olmalarına katkı sağlayacak eğitim programlarıyla desteklenen okullar kurmak olarak belirledik.

 Kuraldışı Eğitim Vakfı olarak akademik gelişimin bireysel gelişim ile desteklendikçe insanlaştığına ve çocukların sevgiye, paylaşıma, yaratıcılığa, üretkenliğe, topluma ve insanlığa yararlı bireyler olmaya teşvik edildiğinde dünyada cenneti yaratmanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

İşte Kuraldışı Eğitim Vakfı’nın amacı bu. Birlikte. El ele!