+90 (216) 449 98 05 vakif@kuraldisi.org

Misyonumuz

Çocuklarımızın düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının, seçimlerinin, sağlığının kısaca yaşamının tüm alanlarının sorumluluğunu almalarına katalizör olmak; kendisine ve çevresine yararlı, “kişi” olmaktan “birey” olmaya doğru yapacağı yolculuğunda rehberlik etmek

Amacımız

Yaşam koşulları ve/veya gelir düzeylerinin yetersizliği nedeniyle eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan çocukların çevreye duyarlı; barışçıl; farklı düşünce ve inançlara saygılı; insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeden her türlü ayrımcılığa karşı; yaratıcı; üretken; özverili; kendini sürekli geliştiren; kendine ve dünyaya eleştirel gözle bakan; kendine ve topluma yararlı; özsaygısı yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Çağdaş, bilinçli, sağlıklı, özsaygısı yüksek, bütüne katkı sağlayan nesillerin yetişmesine katalizör olmak

 

i

Kuruluş Öykümüz

Kuraldışı Eğitim & Danışmanlık ve Kuraldışı Yayıncılık’ın kurucuları Nil Gün Koç ve A. Saim Koç, biyolojik çocuklara bırakılan mirasa inanmayan iki birey olarak, hem kurucusu oldukları bireysel gelişim ekolündeki bilgi ve deneyim miraslarını hem de maddi miraslarını, bu mirası çoğaltacak ve yayacak insanlara bırakmayı ve biyolojik olmayan çocuklarına eğitim ve kendilerini yetiştirme olanakları sunmayı amaçladılar.

Bu vizyonlarını paylaşan Meral Aslan, Ömer Ö. Önder ve E. Memed Koç ile 2015 yılında Kuraldışı Eğitim Vakfı’nı kurdular.